Новини

Одобрени са проектите на гаранционни споразумения за финансиране на Националната програма за саниране чрез ББР

Правителството одобри гаранции във връзка с две заемни споразумения за финансиране изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Националната програма за саниране). Първият одобрен проект е на Гаранция, платима при първо поискване, дадена от България в полза на банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау във връзка със заемно споразумение в размер до 100 млн. евро, сключено между КфВ и Българската банка за развитие. Вторият проект е на Гаранционно споразумение между България и Банката за развитие на Съвета на Европа във връзка с Рамково споразумение за заем на стойност 150 млн. евро между ББР и БРСЕ. Гаранциите се предоставят на основание Закона за държавния бюджет за 2016 г., който предвижда издаване на държавни гаранции по нови външни заемни споразумения на ББР за финансиране на Националната програма за саниране в размер до валутната равностойност на 1 млрд. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.