Новини

Вицепремиерът Томислав Дончев: Дългосрочната политика за превенция на природни бедствия означава промяна на строителни норми

„Дългосрочната политика по отношение на управлението на риска и превенция от природни бедствия означава да бъдат преосмислени някои от строителните норми. Огромната част от инфраструктурата в страната е изграждана при различен режим на валежи. Късите ударни дъждове, които са характерни за последните години, означават цялостно преоразмеряване на съоръженията“. Това категорично становище заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на блиц–контрол в Парламента. Вицепремиерът обясни, че обикновено излиза по-евтино, когато се инвестира повече в превенцията от бедствия, а не във възстановяване на щетите. „Повече средства трябва да бъдат насочвани към превенция от бедствия, за да се сведе до минимум възстановяването на щети с държавни пари. Факт е, че 10 години се сблъскваме с различни бедствия, някои непознати. Отговор на въпроса каква част от средствата се отделят от различните програми и какъв да е балансът, свързан с последиците не е намерен в годините назад“, каза Дончев.