Новини

БТПП издава сертификати за форсмажор заради блокадата на границата

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) напомня на предприемачите, че във връзка с блокирането на гранични пунктове на българо-гръцката граница, поради стачните действия на гръцките фермери и недопускане преминаването на товарни автомобили, се очаква да възникнат проблеми между български и/или чуждестранни фирми с техни партньори, свързани с ненавременно /забава/ изпълнение на сключени външнотърговски договори. Съгласно обичайната международна практика, в тези случаи българските фирми се обръщат към БТПП за издаване на сертификати, удостоверяващи настъпилото събитие, които да представят пред партньорите си за освобождаване от отговорност при забава в изпълнението на тези договори. Палатата издава такива сертификати, като се основава на официален документ, издаден от независим орган (министерство, общински власти и др.), доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието, съобщиха от пресцентъра на БТПП. За улеснение на предприемачите, БТПП е изпратила писма до съответните ресорни министерства за осигуряване на такъв общ официален документ, в който да се съдържа справка, характеризираща събитието и периодите, през които са били затворени гранични пунктове на българо-гръцката граница. Документът ще може да се ползва от всички фирми, засегнати от блокадата. Българската търговско-промишлена палата издава сертификатите за форсмажор в качеството си на независима, международно призната организация, поради което тези документи се приемат като доказателство от международните и българските арбитражни институции. Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на търговците и им спестява заплащане на неустойки. Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента. Подробна информация за сертификатите за форсмажор може да се намери на сайта на БТПП. Палатата предлага за улеснение на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът на препоръчителната клауза - тук. Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.