Новини

Законопроектът за ратифициране на споразумението между Люксембург и държавите от ЕС за Програмата ЕСПОН бе приет от Комисията по правни въпроси

  Парламентарната Комисия по правни въпроси подкрепи с 10 гласа „за“ представения от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН. „Програмата ЕСПОН е делигирана към МРРБ, под формата на национален партниращ и координиращ орган. В програмата участват всички държави на ЕС, както и държавите-партньори Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн“, поясни Деница Николова. Ресурсът на програмата е 41 млн.евро, каза пред депутатите от правната комисия тя. „Ние разчитаме също като държава-членка като възможност за финансиране на макрорегионални стратегии и анализи“, каза зам.-министърът. Регионалното министерство има инициативата да кандидатства със свое проектно предложени, с което да бъдеосигурена аналитичната част по отношение на регионалното развитие. В мотивите към законопроекта се посочва, че с предложеното за ратифициране със закон споразумение се осигурява пълноправното участие на България в Програмата ЕСПОН 2020 като страна-членка на ЕС. „Пожелавам Ви успех и по този механизъм“, обърна се към Деница Николова след края на гласуването председателят на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов. В. „Строител“ напомня, че Европейската комисия одобри програмата за сътрудничество ЕСПОН 2014 – 2020 в началото на 2015 г. Основната цел на програмата в настоящия програмен период е да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето и използването на сравними, систематични и надеждни териториални доказателства.