Новини

Около 20 общини в България са в изключително тежко финансово състояние

Около 20 общини в България са в изключително тежко финансово състояние и ще имат необходимост от финансово оздравяване, съобщи финансовият министър Владислав Горанов след правителственото заседание, цитиран от Факти.бг. От вторник Велинград е със запорирани сметки и не може да обслужва плащанията си към училища и детски градини. Правителството одобри промените в Закона за публичните финанси, с които ще бъде разписан механизъм за оценка и финансово оздравяване на общини с много големи задължения. Общо просрочените задължения на общините са около 160 милиона лева, но това не е единственият проблем, обясни Владислав Горанов. Държавата ще може да ги подпомага с безлихвени заеми при одобрен оздравителен план. От гледна точка на операции по финансиране, тъй като предвиждаме отпускането на заеми, може да се разпростираме, докъдето правителството има ликвиден буфер, тоест до размера на фискалния резерв. Разбира се, едва ли ще се стигне до такива екстремни обеми, но със сигурност има общини, които обективно в момента не могат да изпълняват функциите си, посочи пред БНР Горанов. Обикновено огромните финансови проблеми стават ясни след местни избори, допълни Горанов. Свършва мандатът на кмета. Той става, тръгва си и след него остава една фалирала община. Този проблем е могъл и е трябвало да бъде идентифициран доста по-рано, за да се предприемат съответните действия както на местно ниво, така и на централно ниво, ако се налага. В момента най-сериозно е състоянието на Видин и Сливен, разкри финансовият министър. Според него общините не могат да финансират нито детските градини, нито училищата, нищо. Оздравителните планове ще бъдат предлагани от местните власти и одобрявани от финансовото министерство. Те могат да включват и вдигането на местни данъци и такси. Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. С предложението до Народното събрание се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси. В законопроекта са дефинирани условия, наличието на които показва до каква степен общините са с финансови затруднения. Когато се установи, че са налице три или повече от условията, е предвидено кметът на общината да уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и да предложи на общинския съвет откриване на процедура за финансово оздравяване. Предвидено е общинският съвет с решение да открие процедура за финансово оздравяване, да възложи на кмета на общината да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. След това общинският съвет с решение определя срока на процедурата за финансово оздравяване (от една до три години) и приема плана за финансово оздравяване. В законопроекта е предвидено бюджетът на община с открита процедура за финансово оздравяване да се съгласува предварително с министъра на финансите и да се разглежда от общинския съвет заедно със становището на министъра на финансите. Временните безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок на възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване. Процедура по финансово оздравяване ще могат да стартират общини с риск от наличие на необезпечени задължения, което от своя страна е свързано с увеличение на дефицита по техните бюджети. Необходимостта от финансово оздравяване на общини с финансови затруднения е израз на усилията за ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност, като се предлагат възможности за реализиране на допълнителни мерки в приходите и разходите при съобразяване с рисковете за увеличаване на просрочените задължения. Със законопроекта се предлагат и други промени, които поясняват и отговарят на поставени в периода на действие на Закона за публичните финанси въпроси относно прилагането на определени разпоредби. С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат и промени в други закони с цел тяхното синхронизиране съобразно принципите, правилата и терминологията, заложени в Закона за публичните финанси.