Новини

Измененията в Наказателния кодекс и Закона за движение по пътища бяха подкрепени за първо гласуване от Комисията по правни въпроси

RRRrDSC_8826Предложените в края на 2015 г. изменения в Наказателния кодекс и Закона за движението по пътищата, насочени към намаляване на войната по пътища, ще бъдат разглеждани на първо четене в Народното събрание, след като късно в сряда парламентаната Комисия по правни въпроси подкрепи и двата проекто текста. Промените в Наказателния кодекс бяхаподкрепени от 10 души, а двама се обявиха „против“. Именно НК бе и най-дългообсъжданата точка в заседанието на комисията. Близо час и половина народните избранници дискутираха текстовете, акцентирайки основно върху създадения. В новите текстове, внесени от Красимир Велчев и група народни представители, се създава нова алинея 5 в чл. 343б, според която: „Който при управляване моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост с над 60 km/h, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до три години.”. Освен това се предвижда изменение на чл. 345, отнасяща се за регистрационните табели на автомобилите. В новите текстове е записано:„Чл. 345. (1). Който си служи с табела с регистрационен номер, издадена за друго моторно превозно средство, или с табела, неиздадена от съответните органи, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева. (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред.” Подкрепа за законопроекта заяви Димитър Лазаров от ПП ГЕРБ, според който „сериозно трябва да помислим до какво биха довели някои от тези текстове. Разбира се, че в града превишаване със 60 км е с висока обществена опасност“, каза той, задавайки въпроса дали това е така извън населените места. За диференциация на т.нар. „гонки“ се обяви Петър Славов от Реформаторския блок. Явната си неподкрепа изказа Филип Попов от БСП Лява България, според когото законопроектът не бива да бъде приет още на първо четене в Народното събрание. За превишаването на скоростта с 60 км/ч той попита: „Интересно ми е как по реда на НПК ще бъдат събрани тези доказателства и ще бъдат годни за процеса.“. „Този проектотекст дори не е годен за първо четене, той не може дори да покрие целите за първо четене“, категоричен бе Филипов. Чавдар Георгиев също обяви, че няма до подкрепи предложените текстове. Според него „този текст преследва популистки цели и ние не трябва да приемаме такива в законодателната си дейност“. Според данните, които зам.-директорът на ГД „Национална полиция“ Благородна Макева изнесе, 661 са загиналите за 2015 г. пъ пътищата, а 8640 са ранените граждани. Най-честата причина са нарушевия, свързани с прревишената и несъобразената скорост. Загиналите деца са 29 деца, 1088 са били ранени. Бързоприетите промени в Закона за движение по пътищата След кратка дискуси, с подкрепата на 10 депутати при едва 2-ма въздържали се, Комисията по правни въпроси подкрепи Законопроекта за изменение на Закона за движение по пътищата, внесен от Красимир Велчев и група народни представители. „Предложените промени целят по-бързо достигане на наказанието до нарушителя и ограничаващ и възпиращ ефект спрямо зачестилите случаи на нетолерантно и агресивно поведение на пътя.“, е записано в мотивите към предложения законопроект. Проектотекстовете предвиждат да не бъде допускано МПС да бъде управлявано от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества. В чл. 171, ал.3 се създава нова точка 2а, чрез която се въвежда временно отнемане на административното разрешение на водача да участва в пътното движение. Текстът гласи: “2а. временно отнемане на административното разрешение да участва в пътното движение: а) на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване - за срок от шест месеца до една година; б) на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество - за срок от шест месеца до една година.”. Освен това текстовете предвиждат да се наказва с лишаване от право да управлява МПС средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява регистриран автомобил, който е без табели с регистрационен номер.