Новини

Корина Крецу, еврокомисар по регионалната политика: Подпомагаме работата на местните и регионалните власти

Подпомагаме работата на местните и регионалните власти. Това заяви Корина Крецу, еврокомисар по регионалната политика, в отговор на въпрос на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, каква е конкретната подкрепа на ЕК за местните и регионалните власти и дали ЕК ще подпомогне тяхното укрепване. „От ЕК бяхме инициатори за по-голямото участие на местните и регионални органи при управлението на средствата от ЕС. Те се включват вече активно във вземането на решения по нормативни или други въпроси“, допълни Крецу и подчерта, че над 15 млрд. евро са осигурени за развитие на градовете през програмния период 2014 – 2020 г. По думите й е необходимо засилване на административния капацитет на местните и регионалните власти. „Не трябва да забравяме, че 2016 г. е ключова за бенефициентите, защото те трябва да представят жизненоважни проекти, които да финансираме и да започне тяхното изпълнение“, обясни тя. Според нея не се забравя и бежанската криза, която влияе на развитието на регионите. „Ще организирам среща между кметовете на столиците, засегнати от имигранската вълна“, поясни тя. Очаквайте подробности.