Новини

СО обяви обществена поръчка за доставка на оборудване и обзавеждане на социални жилища в „Люлин” и „Връбница”

Росица Георгиева   Столичната община обяви обществена поръчка за доставка на оборудване и обзавеждане на социални жилища в „Люлин” и „Връбница”. Поръчката е по четири обособени позиции като прогнозната стойност на четирите позиции е до 400 хил. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е до 29 април тази година. Обособена позиция № 1 по поръчката е  „Доставка и монтаж на жилищно обзавеждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на район „Люлин”. Индикативната стойност по тази позиция е до 180 хил. лв. без ДДС. Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на ел. оборудване и санитарни изделия за съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на район „Люлин” със стойност до 85 хил. лв. Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на жилищно обзавеждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на район „Връбница” и стойност до  95 хил. лв. без ДДС. Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на ел. оборудване и санитарни изделия за съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на район „Връбница” е със стойност до 40 хил. лв. без ДДС. Поръчката се обявява в изпълнение на проект BG161РО001-1.2.02-0010 „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община” по схема ВG161РO001/1.2.-02/2011 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.