Новини

Депутатите подкрепиха на първо четене прехвърлянето на плажовете към Министерството на туризма

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, с които се прехвърля управлението и контролът на концесиите на морските плажове  от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Министерството на туризма. „За“ гласуваха 91-ма депутати, против бяха „10“, въздържал се един. Промените предвиждат концесионерите и наемателите, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на закона, да запазят правата и задълженията си при условията по тях, но те ще бъдат задължени да представят в Министерството на туризма, в срок до  1 юни 2016 г. нови схеми за преместваемите обекти и съоръжения.