Новини

ВСС започва да чертае мерки в отговор на Евродоклада за напредъка на България

Седмица след официалното оповестяване на Европейския доклад напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, една от най-засегнатите институции в документа, Висшият съдебен съвет, реши, че трябва да изготви мерки за действие. Кадровият орган ще ги оповести на 11 февруари, става ясно от изпратено до медиите съобщение. В доклада на ЕК, който бе разпостранен на 71 януари, много от констатациите засегнаха именно ВСС и съдебната власт. Общественото доверие у нас към съдебната власт продължава да е ниско, бе едно от заключенията. Докладът отчете и липсата на ясни критерии за начначение в съдебната система. В частта си за реформа на съдебната система докладът заключението бе, че моделът на българския ВСС, в който голяма част от членовете са политически назначени, „поражда особено безспокойство по отношение на независимостта на съдебната власт и на възможността за оказване на натиск върху съдиите”. Докладът засегна и реакцията на ВСС по случая „Яневагейт”, засягащ бившия председател на СГС Владимира Янева и съдия Румяна Ченалова. След като кадровият орган реши да прекрати проверката по случая, Евродокладът подчерта, че трябва да се предприемат „всички стъпки, за да се гарантира, че разследването се провежда по прозрачен и безпристрастен начин”. В. „Строител” напомня, че на заседанието си на 27 януари членовете на ВСС отказаха да се саморазпуснат, обявявайки, че това е „поредния опит на политически сили за явна демонстрация и груба намеса в работата на независимата съдебна система”. ВСС: Укорите не са само към съвета, но и към останалите власти Сега в писмото си до медиите ВСС обявява: „Членовете на ВСС коментираха, че в него (бел.авт.- докладът на Европейската комисия) се поставят укори към работата на Съвета, но част от тях са адресирани и към законодателната и изпълнителната власт. Те се обединиха около извода, че най-важната препоръка в Доклада е институциите, включително ВСС, да въведат и да спазват ясни стандарти за назначенията, за дисциплинарните производства и при реформата на съдебната карта. Обърнато бе внимание на предстоящите законодателни промени, които ще облекчат работата по атестирането на магистратите, кариерното им развитие и дисциплинарните производства. Предложено бе Висшият съдебен съвет да направи задълбочен анализ на своите решения”. Съветът отчита, че становища по доклада са изразили и членове на Гражданския съвет към ВСС. Сега предстои Постоянни комисии на Висшия съдебен съвет да разгледат документа до 9 февруари и да изготвят мерки. „Всички набелязани мерки ще бъдат обсъдени на насроченото за 11 февруари 2016 г. заседание на ВСС, след което ще бъде предложено да залегнат в Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада”, обещава кадровият орган.