Новини

България подписа Харта с Европейската космическа агенция

12646727_1127637903912907_8994226825682752856_oСтраната ни и Европейската космическа агенция (ЕКА) подписаха Харта по Плана за европейските коопериращи държави, съобщиха от Министерството на икономиката. С това България пристъпва към влизане в сила на сключеното с Агенцията Споразумение за европейска кооперираща държава. Споразумението беше подписано между правителството на Република България и ЕКА на 8 април 2015 г., с което се дава възможност за участие на български фирми в редица проекти на Агенцията. Официалната церемония по подписването на Хартата се проведе в централното управление на ЕКА. Подписа си от българска страна положи националният представител на България пред Агенцията и началник кабинет на министъра на икономиката г-н Филип Кирев, а от страна на ЕКА – нейният генерален директор Йохан-Дитрих Вьорнер. Включването на български фирми в проектите на ЕКА създава потенциал за повишаване на тяхната конкурентоспособност, установяване на устойчиви взаимоотношения между фирми, университети и изследователски организации от българска страна с утвърдени европейски фирми, научни и академични организации в областта на аерокосмонавтиката и развитие на национална космическа инфраструктура. Секторите, в които може да се реализира подобно сътрудничество включват мехатроника, ИКТ, микроелектроника, наблюдение на земята, сателитни комуникации и др.