Законът

Съдебната власт влага над 8,5 млн. лв. в ремонти

Обновяват сгради в София, Велико Търново, Карлово, Тутракан, Асеновград, Елена и Силистра

Страхил Василев Съдебната система е сред основните сектори в България, поставени пред сериозни изпитания. Проблемите са не само във функционирането й, а и в още едно основно измерение – условията на работа. Миналата година за пореден път на дневен ред стояха въпросите с недостига на сграден фонд за най-големите съдилища у нас – Софийския районен и Софийския градски съд, както и липсата на адекватна среда за труд и нуждата от ремонти в обекти, собственост на съдебната власт, в цялата страна. България бе критикувана за малкото средства, отделяни за сградите, в които родните магистрати решават стотици хиляди дела. Липсата на финансиране за придобиване и обновяване бе отбелязана в доклада на Световната банка от ноември 2015 г., посветен на фунционирането на съдебната ни система в периода 2008 – 2014 г. В резултат бяха започнати редица инвестиционни проекти. Тяхната реализация продължава и през 2016 г. Въпреки ниския бюджет за сграден фонд, определян от самото Министерство на правосъдието (МП) като недостатъчен, ведомството ще извършва ремонти. Средствата за капиталови разходи по програмата „Инвестиции на органите на съдебната власт” са 8,594 млн. лв. „Те няма да бъдат достатъчни за извършване на всички необходими строително-монтажни дейности по съдебните сгради”, признават от министерството. Ще бъдат осъществявани инвестиционни проекти, възложени и изпълнени през 2015 г., за които има издадено разрешение за строеж от общините. През 2016 г. се предвижда да бъде възложено проектиране на основен ремонт и преустройство на сградата на столичния бул. „Драган Цанков” №4, която в момента се използва от Софийската районна прокуратура. Заради преместването й, което се очаква да стане през тази година, има план в освободените помещения да се настанят органи на съдебната власт, за които не достигат площи. Още в средата на 2015 г. се разбра, че Съдебната палата в Тутракан също се нуждае от ремонт. Изработен е доклад за техническо обследване на конструкцията й, технически паспорт и задание за проектиране на обновяване и укрепване. „За извършване на основен ремонт през 2016 г. следва да бъде изработен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж”, информира правосъдното ведомство. Сред първите сгради в списъка, които МП предвижда да ремонтира, е Съдебната палата в Карлово. По зданието, чието състояние самото ведомство определя като „лошо” в техническо отношение, има пукнатини и нарушения на конструктивните елементи, констатирано е пропадане на основите под фундаментите и ивичните основи. В края на 2015 г. бе възложено техническо заснемане, конструктивно обследване, технически паспорт и изготвяне на инвестиционен проект за сградата на Администрътивния съд във Велико Търново. Чрез възложената поръчка за строеното през 1935 г. здание, което е паметник на културата, трябва да бъде определено конструктивното му състояние и необходимите ремонти. През 2016 г. се предвижда обновяване и на Съдебната палата в Асеновград. От договора за изготвяне на инвестиционния технически проект става ясно, че на проектантите е било възложено да осигурят нормални работни места за магистрати и служители на съда. Трябва да бъдат определени отделни входове за служители и за граждани. Зададено е да се предвиди видео наблюдение, зона за сигурност около сградата, смяна на водопроводни тръби, технологично оборудване за съхранение на архива, климатизация на съдебните зали и др. Реализиране на инвестиционен проект за реконструкция и основно обновяване през 2016 г. МП предвижда и за Съдебната палата в Елена. Основният проблем на сградата е липсата на централна отоплителна инсталация. Заради това единайсет помещения в нея не се използват по предназначение. Трябва да се осигури достъп на хората с увреждания, както и да бъде доизградено стълбище и осигурени помещения за временна изолация и престой на задържани и принудително доведени в сградата лица. Изграждане на пристройка към Съдебната палата в Силистра също се предвижда през тази година. Тя трябва да бъде на 4 или 5 етажа, осигурявайки място за Административен съд – Силистра, и областно звено „Изпълнение на наказанията”. От укрепване се нуждаят и сградата на Районния съд в Бяла и Съдебната палата в Тутракан. При откриване на информационен център в местната Съдебна палата в края на януари кметът на Пазарджик Тодор Попов връчи на председателя на РС в града Веселка Златева решение на Общинския съвет за безвъзмездно учредяване право на строеж на сграда за нуждите на Административния съд – Пазарджик. Не е ясно кога е възможно да започне строежът и колко би струвал. Членът на Висшия съдебен съвет Милка Итова се ангажира да съдейства за новата сграда на АС. В края на 2015 г. трябваше да започне ремонтът в сградите на Административния и на Окръжния съд в Габрово за осигуряване на достъпна среда. Зданията имат нужда от асансьори, а Окръжният съд в Габрово – от тоалетна за инвалиди и ремонти. Заради липсата на оферти обществената поръчка бе прекратена. След откриване на повторна процедура с прогнозна стойност 212 хил. лв. с ДДС тя е възложена в края на миналата година, а срокът, в който трябва да бъде реализирана, е 100 работни дни. В медийното полезрение през 2015 г. попадна и сградата на Районния съд в Генерал Тошево. За него и още няколко съдебни постройки се разбра, че се нуждаят от спешен ремонт, за което МП отдели 600 хил. лв. Обновяването на покрива на сградата в Генерал Тошево струваше около 30 хил. лв. От основна реконструкция на покрива се нуждае и Съдебната палата в Първомай. Тя ще е на стойност около 83 хил. лв. Изпълнителят е избран и се очаква ремонтът да започне. До края на януари 2016 г. се планира да завърши обновяването на Съдебната палата в Ловеч, където се изграждат пожарогасителна инсталация, евакуационно и аварийно осветление. Основен проблем през 2016 г. е липсата на условия за работа в софийската Съдебна палата. В момента тя приютява Софийския градски съд (СГС), Софийския апелативен съд, Върховния касационен съд (ВКС) и Върховната касационна прокуратура. От недостига на зали най-често страда СГС. В. „Строител” напомня, че в края на 2015 г. ВКС реши да преотстъпи някои от залите си на СГС, за да могат магистратите от Градския съд да работят нормално. „За целта ВКС ще оптимизира графика на заседанията на върховните съдии”, изразиха тогава готовността си върховните магистрати. Сега от МП признават: „Работните площи са недостатъчни за нормалното функциониране на всички органи на съдебната власт, настанени в сградата.” През изминалите месеци областният управител на София е изискал информация от държавните институции за отпаднала необходимост от предоставените им за управление имоти, но подходяща материална база няма. Въпреки признанието на министерството, че парите през 2016 г. няма да стигнат за реновирането на всички сгради в лошо състояние, ясно начертаният план за работа през годината и заявените проекти обещават да бъдат добра възможност, към която българските строители да насочат времето и усилията си. Резултатите Най-много пари през 2015 г. са инвестирани в бившия Национален армейски комплекс, т.нар. Военно НДК в София. Сградата, която се намира на бул. „Ген. Скобелев” №23, трябва да осигури условия за работа на Софийския районен съд (СРС) и Софийската районна прокуратура (СРП). Тя бе довършена, след като правителството отпусна допълнителни общо 14,5 млн. лв., от които бяха усвоени 11 983 508 лв. Очаква се ремонтът да приключи през първото тримесечие на 2016 г. „След преместване на Наказателната колегия на СРС и СРП в сградата на бул. „Ген. Скобелев” №23 ще се реши трайно проблемът с недостига на работна площ за нуждите на най-големите съд и прокуратура в страната”, категорични са от МП. Новите 35 съдебни зали вече са изградени, а най-голямата побира над 150 души. В хода на решаването на проблема с условията на работа в СРС в експлоатация бе пусната ремонтираната сграда на столичния бул. „Цар Борис III” №54 (бившата централа на ГУСВ). Проектът бе финализиран повече от 3 години след подписването на договора за ремонт с първоначална стойност малко над 5,3 млн. лв., а впоследствие сумата достигна 10 млн. лв. Изпълнител на строително-ремонтните дейнсти бе „Ф-Строй Груп” ЕООД. Ремонтирана бе и сградата на Административния съд София-град. Договорът за изпълнение беше за 164 298,82 лв., с които бе положена покривна хидроизолация, подменени бяха стъклопакетите на стъкления купол и бе изграден архив. За 35 157,19 лв. с ДДС в Съдебната палата в Кърджали бе ремонтиран вход и изграден подход към сградата. С приключил проект през 2015 г. съдебната власт може да се похвали и във Враца, където с постановление на Министерския съвет за ремонта на покрив бяха одобрени 332 784 лв.