Новини

СО откри процедурата за концесията за системата за отдаване под наем на велосипеди

Росица Георгиева Столичната община откри процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост, съобщиха от пресцентъра на общината.  Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава всеки работен ден срещу платежен документ в сградата на Столична община, ул. „Париж” № 3, стая № 103,до 16.00 часа на 04.05.2016 г., тел. за контакти – 02/9377252, 02/9377583. Информация за процедурата може да бъде открита на  https://www.sofia.bg/tu1.asp?intlink=18