Новини

Спешни мерки срещу кражбите на фирми

Кражбата на фирми придобива мащабите на "бизнес" 4 Февруари, 2016 08:41 Спешни мерки срещу „кражбите на фирми“ предприема Министерството на правосъдието с пакет от законодателни промени. Това заяви министърът на правосъдието Екатерина Захариева днес в интервю по БНР. Следващата седмица в „Държавен вестник“ ще бъдат публикувани измененията на 2 наредби (Наредба за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори и Наредба за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър), които регламентират обединяването на регистъра на нотариусите с електронната система на Търговския регистър. Това ще позволи на длъжностните лица по регистрация да правят проверки в реално време за истинността на предоставените им документи по повод вписване на прехвърляне на дружествени дялове, смяна на управители на дружества и др., което в момента е невъзможно, обясни министър Захариева. Изключително важно за ограничаване на този вид злоупотреби са и промените в Наказателния кодекс (НК) и Търговския закон (ТЗ), които вече са подготвени от Министерството на правосъдието, допълни правосъдният министър. „В момента престъпленията свързани с „кражбите на фирми“ се третират като документни престъпления, за които се предвижда до 2 години лишаване от свобода. Предвидили сме нов изричен текст в НК в случаите на т. нар. обсебване на фирма, за което наказанието ще бъде от 1 до 6 г. лишаване от свобода, а при претърпени големи имуществени вреди са предвидени квалифицирани състави “, каза Захариева. Промяната в ТЗ пък регламентира нотариално да се заверява не само подписът, но и съдържанието на документите, с които се продават дружества и прехвърлят фирми. Екатерина Захариева изрази надежда, че този комплект от мерки не само ще служи за превенция, но и силно ще ограничи този вид престъпления. Относно готвените промени в Закона за съдебната власт, тя отбеляза, че Министерството на правосъдието ще предложи прокуратурата да дава отчет за работата си пред Висшия съдебен съвет (ВСС) и Народното събрание, а горестоящият прокурор да дава задължителни указания само по отношение на законосъобразността. Министър Захариева акцентира върху необходимостта да има по-голяма прозрачност в управлението на бюджетите в съдебната система. „Стъпваме на проекта, изработен от предишния екип на Министерството на правосъдието” , уточни Захариева. Външният поглед много често е добър и това е полезно. Така министърът на правосъдието Екатерина Захариева коментира новината, че британски експерти ще ни консултират по съдебната реформа в частта ѝ относно Висшия съдебен съвет и прокуратурата. Европейската комисия е създала служба за подпомагане на държавите-членки по структурни реформи, предстои среща с нейни представители, поясни Захариева. „Британските експерти традиционно подпомагат и имат работа с нашите служби. Също така в Министерството на правосъдието доста интензивно и тясно работим с тях по отношение на местата за лишаване от свобода и детското правосъдие. Така че, въпреки че са с различна система, те пък имат много добри практики по отношение на мениджмънта на прокуратурите и на съдилищата”, посочи министърът. Интересът на българите зад граница към съдебната реформа е голям, но истината е, че 25 години се реформираме и все още не сме там, където искаме да бъдем, каза още Екатерина Захариева. Тя съобщи още, че Министерството на правосъдието е направило пълен анализ на препоръките в евродоклада, който е бил раздаден на представителите на институциите, включително и на ВСС, присъствали на първото заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. „Помолихме колегите да го допълнят до 12-ти февруари и ако може всяка институция да даде срок за изпълнение на мерките. Хубаво да има ясен план за действие още на следващото заседание на съвета за съдебна реформа, защото той е създаден именно да координира, както мерките по стратегията, така и препоръките, които имаме от доклада.“ По повод работата на ВСС, министър Захариева заяви, че най-важното е членовете му да се фокусират в спешен порядък върху задачите, които предстоят пред тях. „Призовах ги няколко пъти да променят правилата си, например лошата практика за прекалено голям брой извънредни точки, с което те се съгласиха“, каза Захариева. Тя определи като добра инициативата за онлайн излъчване на заседанията на ВСС, което според нея нито е скъпо, нито е сложно технически. Призна, че в първите заседания, на които е присъствала като председателстваща ВСС, членовете му изглеждали като хора, които не се изслушват и които са натрупали лични отношения, но напоследък тонът им станал по-добър.