Новини

Обществено допитване идентифицира приоритетните области за стандартизиране в ЕС

Европейската комисия публикува днес първите резултати от обществено обсъждане на стандарти в единния цифров пазар. Стандартите са важни инструменти, за да се направят различни системи да работят заедно - в различните страни и сектори. Общите технически спецификации и услуги гарантират оперативна съвместимост, повишаване на безопасността и намаляване на разходите. Те стимулират иновациите, както и цифров развитието и конкурентоспособността на европейската промишленост. Респондентите на обществената консултация подчертаха значението на стандартите да се адаптират бързо и ефективно с новите технологии. Те определиха киберсигурността и електронното здравеопазване като най-приоритетни области, в които трябва да бъдат разработени стандарти. Пълен анализ на общественото обсъждане ще бъде публикуван скоро.Като част от своята стратегия за единния пазар и единния цифров пазар, Комисията ще издаде съобщение за определяне на приоритетите за стандартизация през април. Работите се със съответните заинтересовани страни с оглед приемането на съвместна инициатива за стандартизация през юни.