Новини

България и Швеция ще си сътрудничат за подобряване на условията на живот на уязвимите групи от двете страни

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министърът по въпросите на децата, възрастните хора и равенството между половете на Швеция Оса Регнер подписаха днес Писмо за намерение за сътрудничество в областта на социалните политики, насочено към подобряване на условията на живот на уязвимите групи от двете страни. Двамата министри подписаха и Работна програма към документа за периода 2016 – 2017 година. „Преди 6 месеца в Стокхолм се срещнахме с министър Регнер и уточнихме, че между България и Швеция има общи теми, за които двустранното сътрудничество би било полезно. Днес ние вече подписахме два документа, които ще направят партньорството ни още по-ефективно“, заяви вицепремиерът Калфин пред медии, след подписване на документите. Той уточни, че темите, по които ще се търсят общи действия и обмяна на добри практики, имат широк социален обхват и включват, както обмяна на опит и добри практики, свързани с интеграцията на уязвимите групи, така и с повишаване на равнопоставеността между половете и подобряване на грижата за децата, възрастните и хората с увреждания. „В документа сме предвидили обмен на практики, насочени към търсене на общи ефективни решения за пресичане и на каналите за организирана просия на български роми в Швеция. Специално по този проблем две са основните посоки, по които ще си сътрудничим - едната е, че българските специализирани служби са в готовност за сътрудничество на шведските в случаи на установяване на трафик на хора с цел просия. Другата е свързана с това да инициираме по-интензивна информационна кампания, насочена към потенциалните жертви на трафик, които в повечето случаи биват подлъгвани в Швеция срещу обещания за доходоносна сезонна заетост. Целта е да се защитят правата, както на хората, които са поставени насила в ситуация да просят, така и на децата на тези хора. Мястото на децата е в училище, а не на улицата", категоричен беше министър Калфин. Той подчерта още, че България проявява интерес и към богатия опит на Швеция за установяване на равнопоставеност между половете. „Ще обменим добри практики и в подпомагане развитието на социалната икономика и услугите, които се предоставят за насърчаване дейността на социалните предприятия“, посочи министър Калфин. Той обобщи, че най-важната цел, постигната с подписването на двата документа, е скъсената дистанция между България и Швеция, която открива възможности за бърза и ефективна реакция от двете страни, при възникване на проблеми или сигнали, свързани със защита на уязвимите групи. Министър Регнер на свой ред подчерта, че подписаните днес Писмо за намерение и Работна програма са първи по рода си, което е предпоставка в конструктивен дух да се обменят идеи и да се използва целенасочено натрупания от двете страни опит в различни социални направления. Тя подчерта, че за реална закрила на най-уязвимите групи са нужни усилията както на Институциите от Швеция и България, така и на неправителствените организации.