Новини

Зам.-министър Деница Николова обсъди с македонския си колега Люпчо Пренджов Програмата за трансграничо сътрудничество между двете държави

Заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова се срещна със заместник-министъра на местното самоуправление на Република Македония Люпчо Пренджов в Скопие. Двамата коментираха стартирането на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП 2014-2020 и предстоящите задължения на двете държави, свързани с успешната й реализация. Целта на срещата бе да се обсъдят всички въпроси, свързани с осигуряване на успешното изпълнение на програмата. Обсъдени бяха темите, свързани с верификация на разходите, националното съфинансиране по проектите, изразходване на средствата по приоритетната ос за техническа помощ, критериите за качество при подбора на проекти и договаряне на средствата, необходими за реализация на мерките. „Програмата е важна за трансграничното сътрудничество между населените места от двете страница на границата и за българските организации и институции. Желанието ни е изпълнението на новите проекти да стартира бързо, тъй като очакванията на регионите са големи“, посочи зам.-министър Николова. Тя подчерта, че предстои сериозна работа за постигане на поставените цели. Зам.-министър Пренджов изрази своето задоволство от съвместната програма и сподели, тя е приоритетна за Република Македония. “Очакванията на всички са в програмния период до 2020 г. да постигнем още по-сериозни успехи“, отбеляза зам.-министърът, отчитайки постиженията през предишния програмен период и реализираните проекти.