Новини

Със средства от Въоръжените сили на САЩ ще се реконструира моста над река Мараш на път I-7 - край полигона „Ново село“

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществени поръчки за избор на изпълнители за строителство и надзор при реконструкцията на моста над река Мараш при км 228+681 на път I-7 Шумен - Ямбол - Гранитово - Лесово. Проектът ще се финансира от Въоръжените сили на Съединените американски щати, по Техническо споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на отбраната и Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ. Съоръжението е недалеч от тренировъчния полигон „Ново село“. След реконструкцията му ще може да се използва и за преминаване на военна техника. Целта е да бъде укрепен сводът на моста. Ще се поставят нови парапети, предпазна ограда, както и повърхностно защитно покритие на бетоновите повърхности. Ще се реконструират и тротоарните блокове. Срокът за изпълнение на поръчката е 200 календарни дни, а индикативната стойност е 670 000 лв. без ДДС. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта. Прогнозната цена на обществената поръчка за строителен надзор е 30 000 лв. без ДДС. Кандидатите за двете обществени поръчки могат да подават оферти до 17 ч. на 17 март 2016 г.