Новини

Заместник-министър Иван Аспарухов: Развитието на планинските и полупланинските райони е сред основните приоритети на МРРБ

"Като министерство, в рамките на правителствената програма, имаме една изключително важна цел – да подобрим икономическото състояние на слаборазвитите региони, да намерим решения за повишаване на жизнения стандарт на хората. В изпълнение на тази цел разработихме Целенасочената инвестиционна програма (ЦИП) в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони. Първата ни задача беше да намерим дефиниция и определим техния обхват. В тази съвкупност попадат и категориите на планинските и полупланинските райони.“ Тoва заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов, който взе участие в конференцията "Планините – неоцененото богатство на Европа. Европейски политики за развитие на планинските региони" . Той направи кратко представяне на ЦИП като акцентира върху характеристиките на Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските райони, които са обект на целенасочено въздействие в съответните подпрограми и сподели, че един от основните проблеми е била липсата на дефиниция за тях. МРРБ се обърна за съдействие към Института по геофизика, геодезия и география към БАН, които определиха критериите за включване на териториите в тези райони, информира Аспарухов. „В този смисъл, можем да споделим натрупания вече опит с европейските партньори“, каза зам.-министърът. Той посочи, че при разработването на програмата е използван широк експертен и научен потенциал и са взети под внимание всички предложения на общините и на съветите за развитие от областите с територии в обхвата на програмата. „Като резултат направихме първи опит за национална програма, която се стреми да постигне интегритет между всички общински, областни и регионални планове, и проектите по оперативните програми“, подчерта заместник-министър Аспарухов. В заключение изрази надежда, че тя ще срещне подкрепата както на всички институции, така и на политически сили при обсъждането и приемането ѝ. Парламентарният секретар на МРРБ Кристина Стоянова, която също участва в конференцията, допълни, че ЦИП се стреми да приложи многофондово финансиране като най-ефикасен метод за постигане на интегритет и синергия. На конференцията бяха представени проектодоклад на Комисията по регионална политика в Европейския парламент (ЕП), който насочва вниманието на Европейската комисия към осигуряване на допълнителни целеви инвестиции в планините на територията на Съюза от еврофондовете и проучване на тема "Социалните и икономически аспекти на развитието на планинските региони в България и ЕС". Форумът е организиран от делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и Информационното бюро на ЕП в България по инициатива на евродепутата Илиана Йотова.