Новини

Св. Синод забрани на всичките си поделения да кандидатстват по ПРСР 2014 - 2020

Във връзка с несъгласие на Св. Синод с определени условия в новата Наредба за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Св. Синод на БПЦ-БП забранява на всички поделения: митрополии, църкви, манастири и др. да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. Това се казва в решение на органа, публикувано на сайта. В решението не се посочват конкретни възражения. Припомняме, че 40 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. са отделени за обновяване на храмове.