Новини

МЗХ ще обсъди със Св. Синод аргументите им да не кандидатстват за финансиране по ПРСР

Проектът на Наредба за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е в процес на съгласуване с тематичната работна група. Нормативният документ е публикуван на сайта на Министерство на земеделието и храните за обществено обсъждане и всички заинтересовани страни могат да изпращат писмени предложения. Това съобщиха от пресцентъра на земеделското ведомство.   На 15 януари 2016 година се проведе заседание на работната група по мярката, на което присъстваха й представители от работната група към Светия Синод на БПЦ-БП , които взеха активно участие в обсъждането на документа. Стенограма от заседанието е качена на сайта, непосредствено след провеждането му (https://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/Проекти_на_нормативни_актове/merged_document_469.sflb.ashx) . В нея ясно се виждат изразените становища на всички заинтересовани страни. Министерството винаги е подлагало на  дискусия всяка една наредба по мерки от ПРСР, преди официалното им приемане.   Министерство на земеделието и храните кани представителите на Светия Синод на БПЦ-БП на среща с ръководството и експерти на 8 февруари (понеделник)  2016г., за да обсъдим отново техните предложения и искания. Припомняме, че вчера заради несъгласия с наредбата Св. Синод на БПЦ-БП забрани на всички поделения: митрополии, църкви, манастири и др. да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. Повече информация може да прочетете тук