Новини

Търси се фирма за ОВОС на 25 км от АМ „Хемус”

Прогнозната стойност е 50 хил. лв. без ДДС

Мирослав Еленков Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ обяви обществена поръчка за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за алтернативата на част от трасето на магистрала „Хемус“. Нова екооценка ще се прави на 25-километрова отсечка на изток от Павликени, посочена в документацията като участък 2 и участък 3 от трасето между Ябланица и Белокопитово. Районът попада в защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000". Новата оценка се налага, защото първоначалното проектно решение е променено и предстои ново проектиране, се посочва в съобщението на компанията. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е една година. Финансирането е по оперативната програма „Транспорт 2014 – 2020“. Оферти ще се приемат до края на работното време на 15 февруари. Те ще бъдат отворени публично на следващия ден.