Новини

Общините кандидатстват за 1,2 млрд. лв. за околна среда

Финансирането ще дойде от МОСВ, ПУДООС и Националния доверителен екофонд

Мирослав Еленков „Чрез Министерството на околната среда и водите, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд общата стойност на проектите, по които общините могат да кандидатстват през тази година, възлиза на 1,2 млрд. лв.“. Това каза на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева във връзка с резултатите по програма „Чиста околна среда 2015 г.” и новата кампания на министерството за 2016 г. На събитието присъства и директорът на ­ПУДООС Ренета Георгиева. По Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ в сектор „Изграждане на водоснабдителни канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения“ средствата са в размер на 402 млн. лв. Те са за големите ранни проекти в Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен. За фазираните проекти от стария програмен период за общините Банско, Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол са предвидени 234 млн. лв. В отговор на въпрос на в. „Строител“ Ивелина Василева уточни, че с договореностите с ЕК са елиминирани рисковете за загуба на средства и е дадена възможност на общините да фазират своите проекти. Министърът посочи, че чрез тази процедура проектите ще бъдат финансирани със средства по оперативната програма за периода 2014 - 2020 г. „Възнамеряваме бързо да изработим необходимата документация, за да могат местните администрации да продължат изпълнението на заданията си и да ги приключат. Подпомагаме общините всячески, надяваме се и на мобилизация от тяхна страна“, каза министърът. „121 млн. лв. ще бъдат на разположение за изграждане на 5 други пречиствателни съоръжения и съпътстваща ВиК мрежа отново в категория „ранни проекти“, посочи тя. „Наличното финансиране за общините за компостиращи операции за тази година възлиза на 200 млн. лв. Кметствата ще имат възможност да кандидатстват и за реализацията на проекти, свързани с подобряване на природозащитното състояние на видовете в „Натура 2000“, каза Василева и уточни, че за това са предвидени 58 млн. лв. „Друг акцент в програмата е свързан с управлението на риска от свлачища и наводнения. За него ще бъде предоставена възможност за проекти на общините за 20 млн. лв. Важна политика е и осигуряването на качеството на атмосферния въздух“, допълни Ивелина Василева и посочи, че за този приоритет са отделени 111 млн. лв. По думите й през второто тримесечие на 2016 г. ще бъде обявена поканата за общините, които ще могат да кандидатстват по мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух. „Освен това възможностите, които се разкриват пред местните власти през 2016 г., са свързани и с програмите, които се реализират чрез Националния доверителен екофонд“, поясни министърът. 14 млн. лева са предвидени за проекти за саниране и мерки за енергийна ефективност и 1 млн. лв. - за пилотната програма за използването на екологични превозни средства. Наскоро обявихме и нашата инициатива за подкрепа на общините, които желаят да реализират дейности, свързани с развитието на местната икономика и използването на минералните води“, добави министър Василева. Тя обясни, че чрез ­ПУДООС тази година са налични 61 млн. лв. за реализация на проекти, свързани с опазването на околната среда в секторите ВиК, „Отпадъци“ и „Биоразнообразие“. По думите й кампанията „Чиста околна среда“ е с дълга история. „Тя се провежда повече от 15 години, като до този момент се реализира изключително успешно, имайки предвид интереса на бенефициентите и проектите, които се изпълняват. По линията на кампанията са осъществени общо 3440 проекта на стойност над 22 млн. лв.“ обяви министърът. Във връзка с резултатите от проведената през 2015 г. инициатива Василева поясни, че са били получени 2883 проекта. Общините са кандидатствали с 1012 предложения, училища и детски комплекси - с 1098, а детските градини - със 793. В резултат на проведената кампания са били подписани 477 броя договори за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ на стойност 3,4 млн. лв. Реализирани са 122 проекта на училища за общо 594 хил. лв., 121 - на детски градини и комплекси, и 234 - на общини и кметства за 2,3 млн. лв. „Проектите допринасят за формирането на екологично съзнание и култура, насочени основно към младите, и дейност, свързана с подобряване на градската среда, създаване на уютни кътове за децата. Всичко това е реализирано в рамките на миналата година. В края на 2015 г. УС на ПУДООС взе решение и през 2016 г. да се реализира кампания със същия обхват и бюджет“, поясни министър Василева. По думите й за 2016 г. са заделени 3,5 млн. за реализиране на проекти. 2,3 млн. лв. ще бъдат на разположение за общини и кметства и съответно 1,2 млн. лв. - за детски градини училища и общински детски комплекси. „Училищата и детските градини могат да кандидатстват по програма „Чиста околна среда“ до 15 февруари, а общините и кметствата - до 26 февруари“, посочи от своя страна изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева. Проектите следва да бъдат изпращани на пощата или чрез куриер. Няма да бъдат допуснати кандидати, финансирани при кампанията през 2014 и 2015 г. Получените идеи ще бъдат публикувани на сайта на Предприятието до 8 март, а класирането ще се извърши до 30 април“, заяви тя. Ренета Георгиева изрази надежда да има по-качествени проекти. „Приоритетни са тези, свързани със залесяването и изграждането на спортни уреди, провеждането на екологични събития, изграждането на фитнеси на открито и на екокътове. Недопустимите плащания касаят възнаграждения, семинари и административни разходи“, обясни Георгиева. Тя заяви, че очаква заинтересованите да подават своевременно своите проекти и дейностите да стартират в рамките на април. Георгиева поясни, че реализацията на проектите на общини и кметства е до края на ноември, а за училища, детски градини и обединени детски комплекси - до края на октомври 2016 г.