Новини

Още 35 млн. евро за МСП у нас по инвестиционния план на ЕС

Средствата ще са насочени към кредити за иновации

Свилена Гражданска, Брюксел Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и „Райфайзенбанк" (България) ЕАД, дъщерна компания на „Райфайзен Банк Интернешънъл" АГ, подписаха гаранционно споразумение, чиято цел е да увеличи финансирането за иновативни малки предприятия и средни компании в България. Трансакцията се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), известен като плана „Юнкер“. Това е втора подобна спогодба, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия. Първото споразумение беше сключено през октомври м.г. между ЕИФ и СИБанк с подкрепата на ЕФСИ, като общата му стойност е 200 млн. лв., които ще бъдат предоставени под формата на кредити за МСП в България през следващите години. Благодарение на новата спогодба през следващите две години „Райфайзенбанк" ще осигури финансиране в размер на 35 млн. евро за иновативни компании в България. Кредитите ще се отпускат с гаранционно покритие от ЕИФ. Те се предоставят в рамките на инициативата „ЕС ИновФин за Иноватори" с финансовата подкрепа по програмата на ЕК „Хоризонт 2020“. Това ще даде възможност на „Райфайзенбанк" да предоставя на иновативните предприятия допълнителни средства при по-благоприятни условия. „За втори път в рамките на по-малко от половин година България се възползва от гаранция по инвестиционния план, този път за близо 70 млн. лв. Споразумението отново е насочено към това, което има най-голямо значение – подкрепа за малките и средните предприятия, които създават най-много от новите работни места в Европа. Браво за предприемчивостта и успех на компаниите, които ще се възползват от тази възможност", заяви Кристалина Георгиева, зам.-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси. „Подписаното с „Райфайзенбанк“ споразумение е доказателство за ангажимента ни бързо да реализираме програмата на ЕФСИ. Като стимулираме финансирането на иновативни дружества чрез гаранционната схема за малки и средни предприятия „ИновФин", ще можем да осигурим ефективна и навременна подкрепа за българския бизнес и да му помогнем да развива и подобрява нови продукти и услуги", подчерта главният директор на ЕИФ Пиер Луиджи Гилибер. „Изключително сме удовлетворени от това, че сме част от тази програма, което е още един знак за доброто ни сътрудничество с европейските финансови институции. Благодарение на нея допълнително ще увеличим подкрепата си за МСП и ще покажем за пореден път, че сме партньор на българския бизнес“, каза председателят на УС на „Райфайзенбанк“, България, Оливер Рьогл. Това е първoтo споразумение у нас за насърчаване финансирането на иновациите в рамките на „ИновФин" с подкрепата на ЕФСИ. Целта е да се подпомогне кредитирането и гаранционните споразумения, като се допринесе за откриването на нови работни места и за икономическия растеж в ЕС.