Новини

ЕК представи мерки срещу избягването на данъци от дружества

Европейската комисия започна кампания за ефективно данъчно облагане в ЕС с нови предложения за борба с избягването на налозите от дружества. Сред някои предложения са правно обвързващи мерки за противодействие на най-разпространените методи, използвани от компаниите, за да извършат нарушението; препоръка до страните членки как да предотвратяват злоупотреби с данъчни спогодби; държавите да обменят информация по данъчни въпроси, свързани с работещи в ЕС многонационални фирми; действия за насърчаване на доброто управление в областта на облагането в международен план. Предвижда се и нова процедура в ЕС за съставяне на списъци на страни извън Съюза, които отказват да се съобразяват с правилата. Според експертите тези мерки ще възпрепятстват агресивното данъчно планиране, ще засилят прозрачността между страните членки и ще гарантират по-лоялна конкуренция за всички предприятия на единния пазар. „Правим още една стъпка, за да укрепим доверието в цялата данъчна система. Хората трябва да бъдат сигурни, че правилата важат еднакво за всички лица и предприятия. Компаниите е необходимо да плащат дължимите налози там, където реално упражняват стопанската си дейност. Европа може да бъде световен лидер в борбата с избягването на данъци. Това налага координирани европейски действия, за да не са 28 различни подхода в 28-те страни от ЕС“, заяви зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог. „Всяка година заради избягване на налози се губят приходи в размер на милиарди евро. Това са пари, които биха могли да се използват за обществени услуги, като училища и болници, или за увеличаване на работните места и засилване на растежа. В резултат на това европейските граждани и предприятията, които спазват правилата, в крайна сметка плащат по-високи налози. Това е неприемливо и ние вземаме мерки за справяне с проблема“, допълни комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси. ЕК предлага Директива за борба с избягването на данъци. С пакета се цели повишаване на прозрачността относно данъците, които дружествата плащат, чрез преразглеждане на Директивата относно административното сътрудничество. Съгласно предложените правила националните органи ще обменят информация по данъчни въпроси във връзка с дейността на многонационални компании за всяка отделна страна. В момента Комисията също така разглежда отделния въпрос за публичното отчитане във всяка държава, като за него се прави оценка на въздействието, за да може в началото на пролетта да бъде представена инициативата. Избягването на налози и вредната данъчна конкуренция са глобални проблеми, подчертават от ЕК. Действията за тяхното предотвратяване не могат да останат в пределите на ЕС. Развиващите се страни също би следвало да бъдат включени в международната мрежа за добро управление в областта на данъчното облагане, за да могат да се възползват от битката срещу избягването на данъци в световен мащаб. В пакета се включва и външна стратегия за ефективно данъчно облагане. Нейната цел е засилване на сътрудничеството с международни партньори в борбата. Двете законодателни предложения от този пакет ще бъдат представени на Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане.