Новини

Удължават експлоатацията на VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”

Договор, свързан с удължаване на срока за експлоатация на VI блок на АЕЦ „Козлодуй” с до 60 години, подписаха АЕЦ „Козлодуй“ и консорциум „Русатом Сервис – Риск инженеринг“ в рамките на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество в София. Съгласно него, ще се правят анализи, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите на блока. „Документът е свързан с един от основните приоритети на българското правителство в сектор „Енергетика“ – удължаване живота на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй“, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова. „Процесът касае изпълнението на определена времева рамка и сътрудничеството с руските ни партньори е изключително важно“, добави тя. По думите й ще бъдат осъществени анализи и обосновка на всеки един от процесите, свързани с удължаването живота на IV блок на АЕЦ „Козлодуй” с до 60 години. Срокът на експлоатацията му изтича през октомври 2019 г. За удължаването на използването му трябва да се произнесе Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) на основата на представени обосновки и анализ. „Окончателният анализ за VI блок на АЕЦ „Козлодуй“ трябва да приключи в рамките на 30 месеца, считано от януари“, коментира Евгений Салков – генерален директор на „Русатом Сервис“. По думите му „Риск инженеринг” е надежден партньор, с който руската компания има много професионални отношения.