Новини

Преустройват зоологическата градина в столицата

Свилена Гражданска Обновяват част от зоологическата градина в столицата. За целта е обявена обществена поръчка за преустройство на външния двор с включване на допълнителни площи от алейната мрежа в сектор „Хищници – големи котки“ от Столичната община. Общата стойност е 1 292 478,5 лв. без ДДС. Продължителността на поръчката е 120 дни. Критерият за избор на изпълнител е „Най-ниска цена”. Офертите се подават до 8 март т.г. Същевременно Столичната община обяви търг за поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали и дървесни насаждения за периода 2016 – 2019 г. Той е разделен на 62 обособени позиции. В тях се включват 62 зони, като от тях 38 на обща приблизителна площ от 22 251 дка, в т.ч. части от Природен парк Витоша. Сред обектите са градини в районите „Триадица“, „Красно село“, „Овча купел“, „Лозенец“, „Искър“ , „Слатина“, „Сердика“, „Студентски град“ и др. Общата индикативна стойност е 27 900 826 лв. Срокът за изпълнение е до 31 декември 2019 г. Критерият за избор на изпълнител е „Икономически най-изгодна оферта”, която е съставена от „Качество на техническите предложения” – 55 т., „Предложена цена” – 45 т. Оферти се подават до 22 февруари т.г.