Новини

Цацаров сезира Съвета на Европа за забавянето на екстрадицията на Цветан Василев

Главният прокурор Сотир Цацаров отправи искане до Генералния секретариат на Съвета на Европа и до Европейския комитет по проблемите на престъпността за спешно разглеждане на информация за възникнали трудности във връзка с приложението на Европейската конвенция за екстрадиция ( ЕКЕ) по повод екстрадицията на Цветан Василев от Република Сърбия в Република България. Предметът на искането е свързан с приложението на чл.18 ал.1 от ЕКЕ, а именно задължението на замолената страна да уведомява молещата страна относно решението си за екстрадиция на обвиняемо или осъдено лице. Поводът е липсата на конкретен отговор повече от 1 година и 4 месеца на молба за екстрадиция, както и липсата на конкретен отговор повече от 8 месеца на допълнителна молба за екстрадиция на Цветан Василев, намиращ се на територията на Република Сърбия, въпреки направените запитвания за това до министъра на правосъдието на Република Сърбия. С  молба от 18 септември 2014 г. до министъра на правосъдието на Република Сърбия главният прокурор е поискал компетентните съдебни власти на Република Сърбия да предадат на българските съдебни власти българския гражданин Цветан Василев, за да бъде разследван за  престъпления по чл.203 ал.1 вр.чл.201 вр.чл.20 ал.3 вр. ал.1 от НК по досъдебно производство на Софийска градска прокуратура. Горепосочената молба за екстрадиция на Цветан Василев е изпратена  по дипломатически път с нота от 22 септември 2014 г. на българското посолство в Белград. По тази молба все още прокуратурата няма отговор от Министерството на правосъдието на Република Сърбия относно решението на компетентните сръбски власти дали допускат или отказват екстрадицията на българския гражданин Цветан Василев. На 21 май 2015 г. главният прокурор е изпратил допълнителна молба до Министъра на правосъдието на Република Сърбия относно екстрадицията на Цветан Василев. В допълнителната молба, в която изрично е посочено, че все още няма отговор на първоначалната такава, е поискана екстрадицията на същия български гражданин и за още едно престъпление-такова по чл.219 ал.4 вр. ал.3 вр. ал.1 вр.чл.20 ал.3 вр. ал.1 от НК. В допълнителната молба за екстрадиция от 21.05.2015 г.  отново са описани допълнително установените факти, въз основа на които се основава допълнителното искане, като са приложени всички необходими документи, ведно с превод на документите на сръбски език. На 25 май 2015 г.  допълнителната молба за екстрадиция на Цветан Василев е изпратена на Министерството на правосъдието на Република България,  а на 28 май 2015 г. с нота е предадена  на Министерството на външните работи на Република Сърбия. След изпращането на допълнителната молба  за екстрадиция на Цветан   Василев до сръбските власти, от сръбска страна  не е  получен никакъв отговор, както на основната молба за екстрадицията на лицето от Република Сърбия,  така и на допълнителната  молба от 21 май 2015 г. Поради това с напомнително писмо от 24 ноември 2015 г., изпратено чрез българското Министерство на правосъдието  до Министерството на правосъдието на Република Сърбия, главният прокурор е поискал на основание чл.18 ал.1 от Европейската конвенция за екстрадиция информация постановил ли е сръбският съд решение за екстрадицията на Цветан Василев, както по първоначалната, така и по допълнителната молба. „Липсата на отговор от страна на сръбските власти по настоящия конкретен случай при наличието на напомнителна кореспонденция за това, в един нетрадиционно дълъг, надхвърлящ по наша преценка  разумните срокове за произнасяне по молба за екстрадиция, на фона на традиционно  добрите професионални контакти със сръбските власти, ме мотивират  да отправя към Вас настоящото искане, в съответствие с чл.3 от  посочените по-горе процедурни правила, за бъде инициирана в спешен порядък  процедурата на разрешаване в дух на приятелство на възникналите затруднения по приложението на чл.18 ал.1 от Европейската конвенция за екстрадиция, подписана в Париж на 13 декември 1957 г.“ е посочено още в искането на главния прокурор. До сръбските съдебни власти са изпратени и още две молби за правна помощ, касаещи призоваване на Цветан Василев.