Новини

Област Враца е четвъртата в страната с подписан договор между Асоциация по ВиК и дружество оператор

В присъствието на зам.-министър Николай Нанков стартира водната асоциация, ВиК- Враца откри нова приемна за граждани

В присъствието на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков бе подписан договор между Асоциация по ВиК за област Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца. Договорът за стопанисване, поддържане и експлоатация на системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите бе сключен от областния управител  на  Враца Малина Николова, която е председател на Асоциацията, и управителя на водното дружество в областта Ангел Престойски. „Със сключването на договора Асоциацията, в която членуват десетте общини в областта, възлага на ВиК – Враца да бъде оператор по поддържането и експлоатацията на водоснабдителните системи и съоръжения. Оттук насетне тя ще инвестира в развитието и модернизацията на инфраструктурата за доставка, отвеждане и пречистване на водите в областта, както и ще включва нови потребители към мрежата”, обясни зам.-министър Нанков. Той добави, че договорът е четвъртия в страната, след областите Смолян, Пловдив и Русе. Учредяването на Асоциациите по ВиК е част от реформата в отрасъла, която цели оптимизирането му и подобряване на предлаганите на клиентите услуги, отбеляза Николай Нанков. Така се гарантира и инвестирането на европейски средства във водни проекти. Целта е да се осигури подобряване състоянието на инфраструктурата, да се осигури по-високо качество и ефективност на ВиК услугите и да се постигне съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води, каза още той. Договорът е разработен от Министерството на регионалното и развитие и благоустройството по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“ и е със срок от 15 години. Съгласно него Асоциацията се задължава да поддържа съществуващите ВиК системи, които включват: около 50 различни по размер водоснабдителни системи, 40 помпени станции, резервоари, довеждащи водопроводи, разпределителна водоснабдителна мрежа, канализационна мрежа и др. Тя ще трябва да изгражда нови съоръжения и да направи капиталови инвестиции в размер на минимум 16,2 млн. лв. за срока на настоящия договор.  Да увеличава  потребителите и да намали загубите на вода до 49 %, са останалите приоритети за Асоциацията. Непосредствено след подписването зам.-министър Николай Нанков, управителят на ВиК - Враца Ангел Престойски и областният управител Малина Николова прерязаха лентата на нов Приемен център за обслужване на граждани на дружеството. Целта му е да предоставя услуги на потребителите от типа „на едно гише“, с което значително да повиши качеството им и да се спести времето за обслужване. Центърът е пригоден и за обслужване на хора в неравностойно положение.