Новини

Парламентът прие промени в Закона за регионалното развитие

Народните представители приеха на второ четене в пленарна зала промени в Закона за регионално развитие. С измененията се предлага цялостна промяна на критериите и показателите за определяне на районите за целенасочена  подкрепа от държавата, като се използва за основа въведената със Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) категоризация на общините в България. Критериите и показателите за категоризацията на общините се одобряват от Министерския съвет и периодично се провежда мониторинг, на базата на който се правят промени в категоризацията на общините. Предимство е, че се стъпва на установена вече процедура, резултатите от която намират по-широко приложение, без да вменяват допълнителни изисквания и функции на различни органи и институции. Приетите промени дават възможност за подкрепа на обособени целеви райони и по показатели за неблагоприятни географски характеристики, като планински, полупланински и погранични райони. Предвижда се в областните стратегии за развитие да бъдат отразени мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа от държавата. По време на разглеждането на измененията в ЗРР се оформи дебат около запазването на единната информационна система за управление на регионалното развитие и пространствено планиране. Съхраняването на системата бе предложено от народният представител от ПГ на Патриотичния фронт Славчо Атанасов. В крайна сметка обаче народните представители не подкрепиха своя колега.