Новини

Министър Лиляна Павлова и министър Ивелина Василева подписаха договор за подкрепа на ВиК сектора

Mинистърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК“. Проектът се финансира по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност 59 194 263,78 лева. Бенефициент е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Със средствата на първо място ще се извършат Регионалните прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация за обособените територии на 14 консолидирани ВиК оператора. На събитието присъства и вицепремиерът Томислав Дончев.