Новини

МОСВ предоставя 15 млн. лв. на Националния доверителен екофонд за енергийна ефективност

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще предостави за управление на Националния доверителен екофонд 15 млн. лв. Това става с решение на кабинета, определящо реда и начина за разходване през 2016 г. на преходен остатък по валутна сметка на МОСВ, постъпил в бюджета на ведомството до 31 декември 2012 г. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на общински или държавни обекти в рамките на Инвестиционната програма за климата и за насърчаване използването на електромобили и хибридни автомобили от публичните институции, с което се цели да се повиши качеството на атмосферния въздух. Реализацията на проектите ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове, ще създаде трудова заетост в малки населени места, ще намалеят и разходите на общини за отопление и осветление на детски градини, училища, болници и др.