Новини

Председателят на Европейския съвет Туск обсъжда с местните лидери бъдещето на Европа

Днес на пленарното заседание на Европейския комитет на регионите в Брюксел регионални и местни лидери ще обсъждат основните предизвикателства пред Европа с председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Други теми от дневния ред на двудневната пленарна сесия са сътрудничеството с нидерландското председателство на ЕС, бъдещето на регионалната политика, политиките в областта на младежта и борбата с радикализацията. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск ще обсъди с членовете на Европейския комитет на регионите основните предизвикателства от дневния ред на Съвета: миграцията, изменението на климата и референдума в Обединеното кралство. На следващия ден Асамблеята ще обсъди и приеме резолюция относно Шенгенското пространство без граници на ЕС. На асамблеята ще гостуват и Тибор Наврачич, комисар, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, който ще вземе думата по въпросите на политиките за младежта и образованието, Корина Крецу, комисар по регионалната политика, която ще говори за начините за подобряване на въздействието на политиката на ЕС за сближаване, и Роналд Пластерк, министър на вътрешните работи и отношенията в Кралството, който ще представи приоритетите на нидерландското председателство на ЕС и ще обсъди областите за сътрудничеството с КР, като програмата на ЕС за градовете и опростяването на структурните фондове.