Новини

„Топлофикация“ – София започва обновяването на данни за клиентите

топло Фактурите на "Топлофикация"- София ще бъдат с ново графично оформление, така че да се забелязва просрочено задължение на абоната, базата данни на клиентите на започва да се обновява от утре. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Елен Герджиков, след като местния парламент е разгледал доклад на омбудсманите на дружеството и са разговаряли с ръководството й. При обновяването ще се вкарват и мобилните телефонни на абонатите в базата данни, за да се осъществява комуникацията по-лесно между двете страни. Ще бъде въведен и код платец, който да допълни или замени сегашния абонатен номер. Всеки клиент ще има свой идентификационен код, за да не гледат съседите вашите сметки и да се избягват сегашните промени при смяна на партиди. В СОС са приели да задължат дружеството при по-ниски от 300 лева задължения юридическите разноски, за които се претендира и които в момента са над тази сума, да не надвишават размера на просроченото задължение. „Например при просрочени задължения от 8 лева, толкова да се плаща и за съдебни разноски. По този начин няма да има случаи, в които изискуемите суми да са малки, а юридическите разноски, начислени от съда, да са непропорционално разпределени“, обясни той. 455 писмени жалби са постъпили до момента до омбудсманите на „Топлофикация – София“, 440 имат отговор. Проведени са и над 1000 устни консултации с граждани, съобщи един от тях - Деян Денков. По думите му хората много често се оплакват и за това, че „Топлофикация“ не възстановява разрушена при ремонти инфраструктура. Голяма част от жалбите са за неправилно отчитане на отоплителните услуги. Има и жалби за проблеми към самата сградна инсталация.