Новини

Отстраниха зам. - изпълнителният директор на БАБХ д-р Тенчо Тенев

Д-р Тенчо Тенев е освободен от длъжността заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, поради несправяне със финансовата дисциплина. Новият заместник изпълнителен директор на БАБХ е доц. д-р Тодорка Янковска - Стефанова. От 2012 година тя е директор на Централна лаборатория по ветеринарно - санитарна експертиза и екология към БАБХ. През 2011 година е изпълнителен директор на Асоциация на месопреработвателите в България.  От 1992 до 2011 година работи в Централна лаборатория по ветеринарно - санитарна експертиза и екология към НВМС от експерт до началник отдел.