Новини

Регионите и градовете са готови да посрещнат предизвикателствата на пенсионерския туризъм

В становище относно туризъмът, насочен към възрастните хора, Комитетът на регионите (КР) смята, че увеличаващият се брой на пенсионерите в Европа може да се използва за насърчаване и развитие на туризма. Това съобщиха от пресцентъра на КР. "С покупателна способност на повече от 3 трилиона евро по-възрастните хора могат да имат значителен принос за туристическата индустрия в Европа и представляват огромен потенциал, и по отношение на повишаване на заетостта на местно ниво. Спешно трябва да насърчава интегрирания подход към пенсионерския туризъм, като се вземат под внимание както различните нужди на възрастните хора, така и силните страни на нашите местни икономики ", посочиха Анемиек Жетен, докладчик на проектостановището по темата. В момента има над 128 млн. граждани на ЕС на възраст между 55 и 80. Това се равнява на около 25% от общото население. Възрастните хора представляват значима група, която използва туристически услуги. Те имат различни нужди и очаквания. В становището на КР се обръща внимание на важния принос, който възрастните хора имат за туристическата индустрия. Демографските промени трябва да бъдат видени от местните органи не само като предизвикателство, но и като възможност за европейските градове и райони.