Новини

Столичната община строи 71 жилища на стойност близо 5 млн. лв. с финансиране по ОПРР 2007 – 2013

Росица Георгиева Столична община строи 71 жилища на стойност близо 5 млн. лв. с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“(ОПРР)  2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Социалните жилища ще бъдат предназначени за хора в неравностойно положение в столичните райони „Люлин“ и „Връбница“. Това съобщи на пресконференция днес кметът на район "Люлин" Милко Младенов при представяне на проекта. Строителството на сградите е започнало през септември 2015 г. и трябва да завърши през май 2016г. Изграждат се две жилищни сгради. Едната е четириетажна жилищна сграда с 26 социални жилища в кв. "Модерно предградие", район "Връбница". Другата сграда е с 45 жилища и се строи на бул. "Царица Йоанна" в район "Люлин". Основни целеви групи са семейства с деца с влошено здравословно състояние и увреждания на възраст до 16 г., както и семейства с деца от 16 до 18 г. с 50 на сто или повече трайно намалена работоспособност до завършване на средно образование и на не повече от 20-годишна възраст. За настаняване имат право да кандидатстват и хора в риск от бедност и социално изключване. Става въпрос за младежи над 18 г., които напускат специализирани институции или целеви жилища, самотни родители, които сами отглеждат децата си и не съжителстват на семейни начала с друг човек. На пресконференцията присъстваха и зам.-кметът по социални дейности Албена Атанасова и кметът на район „Връбница“ Димитър Младенов.