Новини

Започва набирането на проекти за над 20 млн. лв. по Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020 г.

В София се проведе национален информационен ден по Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020 г. Форумът беше открит от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Информационният ден беше посветен на първата покана за набиране на проектни предложения по програмата. Поканата е отворена за проектни предложения и по двата тематични приоритета. Разполагаемият бюджет по нея е 20 млн. евро, а крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 година. Програмата обхваща територията на пет държави: Гърция, България, Кипър, Македония и Албания и е с общ бюджет от около 39.7 милиона евро. В рамките на програмата ще има възможност да бъдат надградени постигнатите резултати през предходния програмен период, като ще могат да се реализират съвместни проекти, свързани с  увеличаване на иновациите и предприемачеството и опазване и възстановяване на околната среда. „Силно съм впечатлена от значителния интерес към първия информационен ден по програма „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г., с регистрирани над 200 участници.“, отбеляза Николова и допълни, че очакванията на ръководните структури са чрез програмата да бъдат създадени трайни и устойчиви партньорства между организации и институции от различните държави-участнички. „Вярвам, че ще продължим да търсим и намираме ефективни и устойчиви решения на специфичните за нашите региони проблеми, като поддържаме и развиваме успешните партньорства със съседните ни държави“, подчерта заместник-министър Николова. На срещата присъстваха и представители на Управляващия орган по програмата, който е разположен в Солун, Гърция. Предвид големия интерес към събитието ще бъде организиран втори информационен ден на 10 март 2016 г. Информация във връзка с мястото на неговото провеждане, както и формуляр за регистрация е публикувана на сайта на МРРБ. Информационният ден се организира от Управляващия орган на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с първата покана за набиране на проектни предложения по програмата.