Новини

От Комитета на регионите призовават за намаляване на бюрокрацията

Ca64GpiXEAAoY7gПо време на дебат в Брюксел с комисаря по регионална политика Корина Крецу членовете на Комитета на регионите потвърдиха предишните си искания за намаляване на бюрокрацията, за по-добро интегриране на частното финансиране и за засилване на ролята на местните и регионалните власти при изготвянето и прилагането на кохезионната политика на ЕС, която за периода 2014- 2020 г. е на стойност 350 млрд. евро. "Липсата на координация между европейските институции, националните правителства, региони и градове и сложността на правилата са пречки за осъществяването на регионалната политика. Това трябва да се промени, за да може да има растеж“, заяви председателят на КР Марку Маркула. „Диалогът с регионалните и местните лидери е от първостепенно значение и днес, тъй като Европа преживява една от най-трудните кризи от своята история, но политиката на сближаване може да бъде част от отговора. Тази година ще бъде посветена на прилагането на политиката и превръщането на нашите амбициозни цели във високо качествени проекти“, добави Корина Крецу. Членовете на КР приветстваха усилията на Европейската комисия за опростяване на правилата. Според тях са необходими някои регулаторни промени за изпълнението на настоящия програмен период (2014-2020 г.).  По време на пленарното заседание, КР прие позицията си по измерване на регионалното благополучие и призова за нови показатели, които да бъдат въведени заедно с БВП, за разпределяне на структурните фондове. "Ако наистина искаме да се насочат правилно инвестициите на ЕС, където са най-необходими, трябва да се въведе социални и екологични показатели, които да допълват БВП при оценката на регионалното благополучие", каза Катисия Марини. Работата на Комитета на регионите относно прегледа на политиката на сближаване на ЕС ще продължи с конференция на 3 март и приемането на становище в края на 2016.