Новини

Икономическият и финансов съвет заседава в Брюксел

Днес икономическият и финансов съвет заседава в Брюксел. Европейската комисия ще представи пакет от нови предложения до съвета, насочени към засилване на правилата на ЕС срещу избягването на корпоративни данъци. Пакетът включва мерки срещу агресивно данъчно планиране, както и повишаване на прозрачността между страните-членки и осигуряване на по-лоялна конкуренция за всички предприятия в рамките на единния пазар. В съвета участва от българска страна Владислав Горанов, министър на финансите. В рамките на заседанието финансовите министри от ЕС се очаква да бъдат запознати с плана за действие за засилване на борбата срещу финансирането на тероризма и да приемат заключения по темата. Предвижда се да бъдат разгледани проектът на препоръки на Съвета до Европейския парламент за освобождаване от отговорност на Европейската комисия по изпълнението на бюджета на ЕС за 2014 г. и проектът на заключенията на Съвета по насоките за бюджета на ЕС за 2017 г. и се очаква одобрението им. По време на заседанието групата на високо равнище за собствените ресурси ще представи информация за резултатите от работата си към момента.