Новини

ДФЗ изплати субсидии по мярка 4.1 „Развитие на рибарски области“

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция изплати 251 045 лева по три проекта на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”(ОПРСР) 2007-2013. На МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ са изплатени 209 150 лв. субсидия за реконструкция и ремонт на читалището в с. Ясна поляна, община Приморско. По проект "Каварна - богатствата на нашето природно и архитектурно наследство" е преведена субсидия от 20 990 лв. Изпълнението е по местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. Община Девин е получила 20 905 лева за финасиране за музикален фестивал. Проектът е реализиран в изпълнение местната стратегия за развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“. Безвъзмездната финансова помощ по тези проекти е 100% от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на България.