Новини

Министър Лукарски ще връчи сключени договори по първата процедура на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално ще връчи подписаните по втория краен срок договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Церемонията ще се проведе на 15 февруари 2016 г. /понеделник/, от 11.00 часа, в зала „Диаманд“ на хотел „Рамада“. От общо одобрените 229 проекти предложения, подадени по втория краен срок по процедурата от предприятия с икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства, са подписани 202 проекта. Общата сума на договорените средства е в размер на 104 384 000 лв.