Новини

Министър Лукарски: Налице са всички предпоставки за задълбочаване на икономическите отношения между България и Германия

„България може да бъде една надеждна партньорска страна в Югоизточна Европа, ориентирана към бъдещето. Мисля, че са налице всички предпоставки да задълбочим нашите двустранни икономически и търговски връзки и чрез тях да осъществим едно печелившо партньорство и за двете страни”. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски на икономически форум „Северен Рейн Вестафалия-България”, организиран от Индустриално-търговската камара в Дюселдорф. На форума присъстваха над 80 представители на деловите среди от федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия. По време на форума министър Лукарски подчерта, че България е атрактивна локация за бизнес и инвестиции. По думите му икономическата политика на българското правителство е насочена към запазазване на финансова стабилност и предприемане на активни мерки за постигане на икономически растеж. „Политиката за икономическо развитие на страната ни е продължителен процес на равноправно партньорство между държавните институции, частния сектор и браншовите организации“, каза министърът и допълни, че днешната среща с представителите на немския бизнес е от голямо значение за засилване на доверието към България. В своята презентация той акцентира върху засилената експортна политика на Министерство на икономиката. „Усилията ни са насочени към преструктуриране на българския износ чрез приоритетно развитие на експортно-ориентирани сектори с висока добавена стойност”, каза той. И допълни, че намеренията на министерството са да търси възможности за ръст на експорта на пазарите на бързо развиващите се икономики, както и за запазване на пазарните позиции на наши традиционни търговски партньори, какъвто е Германия. „България има висок потенциал да привлича инвестиции в сектори с висока добавена стойност, отговаряйки на високите изисквания на инвеститорите за инвестиционнен климат, стабилност и предвидимост на средата и предлагане на мерки, отговарящи на изискванията.“, подчерта министър Лукарски. В тази връзка той спомена, че за бизнесът е важно адакватното адресиране на проблемите и последователното им решаване. Ето защо с Министерство на финасните е стартирала работа по създаване на механизъм за регулярен мониторинг на инвестиционния климат. В допълнение каза, че активно се работи и по въвеждането на елементи на дуалната система за обучение. „Всички тези предимства на България вече убедиха много световни компании да изберат България като своя инвестиционна дестианция“, каза министърът и изрази надежда, че германските компании ще могат да развиват успешно своя бизнес в България. Форумът беше открит от заместник-главния управител на Индустриално-търговската камара в Дюселдорф Герхард Ешенбаум, който каза, че самият той отдавна работи за развитието на икономическите отношения между двете страни и ще е изключително щастлив, ако те се задълбочат, защото България и Германия имат традиционно добри връзки. В своето приветствие Гарелт Дуин, министър на икономиката, енергетиката, промишлеността, средното съсловие и занаятчийство на Федерална провинция Северен Рейн Вестафалия заяви, че се радва на огромното присъствие на фирми на форума, което е доказателство за взаимния интерес. Той изрази убеденост в успешните резултати от форума. "Фокусът на Вашите усилия трябва да е насочен към наличието на високвалифицирани кадри и да развитието на дуалното образование, в която област бихме могли да си сътрудничим успешно", допълни той. Гарелт Дуин се съгласи с министър Лукарски, че стратегическото географско положение на страната ни прави България атрактивна и привлекателна бизнес дестинация. И подчерта, че и двамата с министър Лукарски ще останат на разположение на фирмите, за да засилят икономическия потенциал между двете страни. Те се договориха да реализират посещение на германска делегация по покана на министър Лукарски през 2017 година, с цел запознаване с индустриалните зони и възможностите за инвестиции в България. През втората половина на месец ноември се очаква и посещение на германския държавен секретар д-р Гюнтер Хорзецки. Презентации за възможностите за инвестиции в България по време на форума направиха също така Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ), Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив, Стефан Стайков, изпълнителен директор на Национална Компания Индустриални Зони (НКИЗ), д-р Митко Василев, главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара. По думите на Стамен Янев преките чуждестранни инвестиции запазват стабилно ниво и за първите десет месеца на 2015 г. те са с 37.5% повече спрямо 2014 г. Размерът на инвестициите за първите единадесет месеца на 2015 г. е 1.47 млрд. Евро, като най-големите преки инвестиции за периода януари–ноември 2015 г. са от Нидерландия (681 млн. евро), от Германия (187.9 млн. евро) и от Швейцария (94.1 млн. евро). Кметът на Пловдив Иван Тотев запозна присъстващите с Икономическа зона „Тракия“ и инвестиционни проекти на гр. Пловдив, а Стефан Стайков - с възможностите за инвестиции в Индустралана Компнания Индустриални Зони. Федерална република Германия е водещ външнотърговски партньор на България. За 2014 г. стокообменът с Германия е в размер на 5,864 млрд.евро /12.1% от общия стокообмен и ръст от 6%/. Износът за Германия е в размер на 2,657 млрд.евро /1-во място, 12% от общия износ и спад от -3.1%/. Вносът от Германия е в размер на 3,207 млрд.евро /2-ро място след Русия/, 12.2% от общия внос и отбелязва ръст от 14.8%/. За периода януари – септември 2015 г. стокообменът с Германия е в размер на 4,688 млн.евро /12.7% от общия стокообмен и отбелязва ръст от 10.9%/. Износът за Германия е в размер на 2,188 млн.евро /12.6% от общия износ и има ръст от 9.8%/. Вносът от Германия е в размер на 2,500 млн.евро /12.8% от общия внос и има ръст от 11.8%/.