Новини

Обявиха състава на комисията за избор на главен архитект на София

Росица Георгиева Обявиха състава на конкурсната комисия, която ще избира новия главен архитект на София. Председател ще е Юлия Ненкова, заместник-кмет на направление „Законност, координация и контрол“ на Столична община. В състава й влизат зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Ненков, председателят на УС на КАБ арх. Владимир Дамянов, арх. Николай Баровски, председател на Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България, арх. Митьо Виделов, представител на Съюза на архитектите в България. Освен представители на съсловните организации, членове на комисията са Силвия Христова, общински съветник в Столичен общински съвет от групата на ПП ГЕРБ, председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към СОС, Иво Божков, общински съветник в Столичен общински съвет от групата на Реформаторския блок, член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика на СОС, Милка Христова, общински съветник в Столичен общински съветник от групата на БСП-Лява България, зам.-председател на СОС. Представителите на Столична община, които са в състава на комисията, са Ралица Стоянова, секретар на Столична община, Светозар Ерменков, директор на дирекция „Човешки ресурси“ на Столична община, инж. Анна Мутафчиева, директор на дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност“ на Столична община,инж. Васил Начевски, директор на дирекция „Транспортна инфраструктура“ на Столична община, ланд. арх. Ралица Маджарова, директор на дирекция „Зелена система“ на Столична община. Освен участниците н комисията, ще има и наблюдатели, които ще съблюдават изпълнението на процедурата за избор на главен архитект, но няма да имат право на глас. Наблюдателите са инж. Стефан Кинарев, представител на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Валентин Николов, представител на Камара на строителите в България, арх. Асен Дикански, представител на Българска предприемаческа камара в строителството, ланд. Арх. Веселина Калайкова, представител на Съюз на ландшафтните архитекти, Иван Велков, общински съветник в Столичен общински съвет от политическа група „5“, зам.-председател на СОС, арх. Любомир Георгиев, представител на Инициативен комитет за промяна на системата за градско планиране в София,арх.Весела Тончева, представител на Общност на софийски граждански сдружения-инициатива „Граждани за зелена София“.