Новини

Министър Лукарски ще връчи сключени договори по първата процедура на ОПИК

Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално ще връчи подписаните по втория краен срок договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Церемонията по връчването на договорите ще се проведе на 15 февруари 2016 г. /понеделник/, от 11.00 часа, в зала „Диаманд“ на хотел „Рамада“. От общо одобрените 229 проекти предложения, подадени по втория краен срок по процедурата от предприятия с икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства, са подписани 202 проекта. Общата сума на договорените средства е в размер на 104 384 000 лв.