Новини

Министър Екатерина Захариева се срещна с представителя на УНИЦЕФ у нас Мария Конде

Министърът на правосъдието Екатерина Захариева запозна представителя на УНИЦЕФ в България Мария Конде с работата по проекта за детско правосъдие. На срещата в Министерството на правосъдието присъства и заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева. Това съобщиха от пресцентъра наМинистерство на правосъдието. „ Детското правосъдие е един от основните приоритети в съдебната реформа, подкрепяни безусловно от българското правителство. В Министерството на правосъдието бе сформирана специална междуведомствена работна група, която работи в хармония с европейските норми и стандарти по отношение на наказателното правосъдие за ненавършили пълнолетие. Имаме амбицията през втората половина на 2016 година да бъдем готови с пакета от законодателни промени и да го внесем в Министерския съвет“, заяви правосъдният министър. Тя подчерта, че целта на изцяло новите регламенти е те да осигурят от една страна, максимална защита на деца свидетели и жертви на престъпления, и от друга да се даде възможност на пристъпилите закона малолетни и непълнолетни да бъдат изведени в безопасна среда. Захариева акцентира, че най-важно е обучението на специалистите, които трябва да работят с малолетни и непълнолетни, както и че водещото в готвените текстове е закрилата и възпитанието. От своя страна представителят на УНИЦЕФ в България Мария Конде благодари на министър Захариева за волята й да доведе реформата в детското правосъдие до край. От името на световната организация тя заяви готовност да подкрепя промените, посредством добрите международни практики и увери, че те са дългоочаквани и изключително необходими. В хода на срещата бе взето решение в средата на март в Министерството на правосъдието да се проведе специална среща с представители на съдебната власт, неправителствения сектор и останалите ангажирани институции, на която да се обсъдени пакетът от законодателни промени и присъстващите да дадат своите препоръки и предложения. „Задължителното въвеждане на „сините стаи“ при изслушване на деца в досег със закона, вече е заложено в проект за промени в НПК, който поставихме на обществено обсъждане преди дни“, каза министър Захариева. Правосъдният министър благодари на Мария Конде за подкрепата, която УНИЦЕФ оказва на България за въвеждането на комплексни и интегрирани услуги за работа с деца, които отговарят на най-високите международни стандарти. За пример Захариева даде изградената „синя стая“ в Сливен със средства на УНИЦЕФ. Тя допълни, че у нас има 14 действащи специални помещения за изслушване на деца, като в момента Министерството на правосъдието изгражда още 5. Първото се очаква да бъде открито във Варна през април т.г. Заместник-министър Вергиния Мичева-Русева допълни, че в момента Министерството на правосъдието води преговори за удължаване на проект “Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”, който е съфинансиран от швейцарското правителство, така че в него да бъдат включени нови дейности, като разширяване на обучението на магистрати за работа с деца и на медиатори по наказателни производства.