Новини

Министър Лукарски раздаде подписани договори на още 218 фирми по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 -2020“

„Надявам се подписването на още 218 договора по първата процедура на ОПИК да е не само силен старт на годината, но и сигнал за развитие на малките и средните предприятия, които са основният двигател на българската икономика“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на церемония по връчване на подписаните договори по втори краен срок на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) за предприятия в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по тези договори възлиза на над 113,7 млн. лв. Министър Лукарски подчерта, че очакванията на Министерство на икономиката от изпълнението на проектите са не само за подобряване на производствените процеси, но и за разкриването на нови работни места и повишаване на цялостната конкурентоспособност на икономиката ни. Той призова бизнеса да изпълнява проектите си коректно, като предупреди, че финансови корекции ще бъдат налагани за онези бенефициенти, които не изпълняват стриктно заложените си бизнес планове. „Радвам се, че едно от политическите ни послания, което Реформаторският блок пое още преди изборите за подпомагане на Северозападния регион на практика се реализира“, допълни министър Лукарски. Данните показват, че Северозападна България е на второ място по подписани договори, като броят ми достига 42. На първо място е Южен централен регион с 70 подписани договора. По думите на икономическия министър резултатите от първите два крайни срока по процедурата, по които бяха сключени договори с 430 фирми опровергават първоначално направените песимистични прогнози, че програмата няма да стартира. „Надявам се все повече да реализираме потенциала, който имаме по ОПИК“, завърши министър Лукарски. Предприятията, които получиха своите договори на днешната церемония оперират в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства. Това включва производство на химични продукти, лекарствени вещества и продукти, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, електрически съоръжения, машини и оборудване, автомобили, ремаркета. Сключени по втория краен срок са 218 броя договори с одобрените кандидати, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 113 709 292,43 лева. Сключените договори съгласно заявено място на всички дейности или на част от тях са както следва: Северозападен регион – 42 проекта; Североизточен регион – 22 проекта, Югоизточен регион – 28 проекта, Югозападен регион – 29 проекта, Северен централен регион – 33 проекта и Южен централен – 70 проекта. Някои от договорите имат място на изпълнение повече от един регион. Разпределението на договорите съгласно категорията на предприятията е: Микро предприятия – 42 бр. Малки предприятия – 104 бр. Средни предприятия – 72 бр. Съгласно основната икономическа дейност на предприятията: Най-голям брой одобрени кандидати са от сектора на „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение – 97 на брой, следвани от „Производство на електрически съоръжения“ – 36 бр. и „Производство на химични продукти“ – 36 бр. Предприятията, които развиват своята дейност в сектора на „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“ – 29.