Новини

Ясен Тодоров, ВСС: Единствено Етичната комисия към съвета може да задейства проверка на магистратите с влогове в КТБ

В момента Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” е единственият орган, който може да задейства проверката по случая с влоговете на магистрати в Корпоративна търговска банка (КТБ). Освен това комисията не намира по никакъв начин за укоримо действие от страна на някой магистрат да има влог, депозит или други взаимоотношения с която и да е търговска банка, каза пред журналисти Ясен Тодоров, член на ВСС и председател на Етичната комисия. „ВСС и Комисията по професионална етика нямат компетентност да правят сверки на верността на декларациите на магистратите. След промените в Конституцията тази дейност е вменена на Инспектората към ВСС, но още няма детайлно разписване в съответния закон как това ще става и какви ще бъдат процедурите”, каза Тодоров след заседанието на председателствания от него орган. Според него ако преди приключване на проверката по случая бъдат направени нужните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и бъдат разписани детайлно процедурите, проверката може и да бъде довършена от ИВСС. По отношение на самата проверка Ясен Тодоров определя ролята на Комисията по професионална етика като „пощенски кутия”. „Не разполагаме с реални самостоятелни правомощия да правим нещо. Технически нямаме как ние да седнем и да проверяваме”, коментира той. Първата стъпка, която Етичната комисия ще извърши е да изиска от синдиците на КТБ оригиналните списъци с вложители и след това ще бъде направена справка кои са действащи магистрати. ВСС ще помоли и за разбика по години. „Проверката ще обхване действащите магистрати. По отношение на бившите магистрати, те не са в юрисдикцията на ВСС”, казва той. След това информацията ще бъде предадена на Сметната палата, която ще бъде помолена да направи проверка за съответствие на подаваните от тези магистрати декларации. Кадровият орган ще се свърже и с Националната агенция по приходите с молба да предостави информация, ако проверките им са констатирани нередности. Ако Сметната палата обяви, че има разминаване, ще бъде сезирана НАП. „Считаме, че се създава ненужна медийна истерия най-вече по отношение на влоговете на магистратите – защото в тази банка влогове са имали не само магистрати. Нямаме представа колко пари е имало вложени в тази банка, но със сигурност не на магистрати са най-многото вложени пари”, смята Ясен Тодоров. През миналата седмица се разбра, че проверката ще обхване както магистратите в системата, така и членовете на ВСС. След публикуването на списъците се оказа, че Васил Петров и Румен Георгиев също фигурират в него. В списъците присъства и името на бившия зам.-столичен градски прокурор Роман Василев.