Новини

ЕК одобри изграждането на високоскоростен път в Полша

Европейската комисия одобри мащабен проект за 149 600 000 евро, от които 66,1 млн. евро се осигуряват от Кохезионния фонд, който ще се реализира в Полша. Със средствата ще се изгради високоскоростен път Люблин – Жешов S19, в югоизточната част на страната. Трасето е част от TEN – T. Проектът включва изграждането на 10- километров участък. Пътят ще свързва страната с Беларус на север, и със Словакия на юг.