Новини

Минимален хонорар от 20 лeва за вещи лица, предлага Министерството на правосъдието

Не по-малко от 20 лв. хонорар да получават вещите лица за явяване пред съда за изслушване по изготвена от тях експертиза в досъдебната фаза на наказателното производство, предвижда промяна на Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Проектонаредбата, изготвена от Министерството на правосъдието,  е публикувана за обществено обсъждане, след съгласуване с Висшия съдебен съвет. Сега действащата наредба, предвижда вещите лица да получават хонорар от минимум 20 лв. при отлагане на делото по независеща от тях причина, в случаите в които те са се явили за изслушване по експертиза, изготвена в съдебната фаза.  За явилите се по повод изготвена експертиза в досъдебна фаза, няма предвидено възнаграждение, дори в случаите на проведено заседание, което често е свързано и с продължително присъствие на лицето в съдебна зала. „Поради това са изразени опасения, че ако не бъдат предприети промени в наредбата относно заплащане на възнаграждение в горепосочените случаи, това неминуемо ще доведе до нарастване броя на отказите от страна на вещите лица да се явяват за изслушване в съдебно заседание по повод депозирани в досъдебната фаза на процеса заключения“, се казва в мотивите към проекта. Повод за предложеното изменение е отправено запитване към 97 съдилища в страната, след постъпила жалба във Върховния касационен съд.  Проучването на съдебната практика е установило, че преобладаващата част от съдилищата спазват стриктно разпоредбата и не присъждат възнаграждения на явилите се вещи лица по експертизи от досъдебната фаза.